Google ຖອດແອັພພຼິເຄຊັ່ນອັນຕະລາຍກວ່າ 300 ແອັພ ອອກຈາກ Play Store

The Verge ສື່ໄອທີຍັກໃຫຍ່ລາຍງານວ່າ Google ໄດ້ລົບແອັພພຼິເຄຊັ່ນກວ່າ 300 ແອັພ ອອກຈາກ Play Store ຫຼັງຈາກກວດພົບພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າໄວ້ວາງໃຈ ເຊິ່ງແອັພທີ່ຖືກຖອດອອກຈາກ Play Store ສ່ວນໃຫຍ່ມີການລະເມີດເອົາຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ງານ (hijack) ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນສຳລັບການໂຈມຕີແບບ DDoS (ແບບກະຈາຍ) ໃນວົງກວ້າງ.

ບັນດາແອັພທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຽງເອີ້ນເຂົ້າ (Ringtone), ແອັພຈັດການພື້ນທີ່ໃນເຄື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍແອັພພຼິເຄຊັ່ນເຫຼົ່ານີ້ສ່ວຍໃຫຍ່ເປັນ Malware ເຊິ່ງເຮັດວຽກ ແລະ ໂຈມຕີແບບ DDoS (Distributed Denial of Service). ດັ່ງນັ້ນ, ເຄື່ອງຂອງຜູ້ໃຊ້ຈິ່ງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຂະນະດຽວກັນກໍ່ຍັງຖືກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຂອງ Hacker ໃນການໂຈມຕີີເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກບົງການດ້ວຍ botnet ຊື່ວ່າ WireX.

WireX ຕົວນີ້ຈະໃຊ້ເຄື່ອງທີ່ຕິດ malware (ເຄື່ອງທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແອັພຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ) ເຊິ່ງລວມໆແລ້ວໜ້າຈະມີຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນ IP Adreess ຫຼື 1 ແສນເຄື່ອງ ເພື່ອໂຈມຕີີເປົ້າໝາຍ ໄດ້ແກ່ເວັບໄຊທ໌ບາງແຫ່ງ ເມື່ອທາງ WireX ສັ່ງການໃຫ້ທັງ 1 ແສນເຄື່ອງເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ພ້ອມກັນ ກໍ່ແນ່ນອນວ່າເວັບໄຊທ໌ນັ້ນມີໂອກາດຫຼົ້ມສູງຖ້າຫາກບໍ່ມີການປ້ອງກັນທີ່ດີ.

ຈາກລາຍງານຍັງພົບວ່າ ອຸປະກອນ Android ກວ່າ 70,000 ເຄື່ອງໃນ 100 ປະເທດທີ່ຖືກ WireX ຄວບຄຸມຢູ່ ບາງເຄື່ອງໂຊກຮ້າຍອາດຖືກຮຽກຄ່າໄຖ່ເປັນເງິນດິຈິຕອລ (Bitcoin) ແລກກັບການປົດລະຫັດ ແລະ ຂໍ້ມູນສຳຄັນພາຍໃນເຄື່ອງອີກດ້ວຍ.

ບັນຫາ botnet ນັ້ນຖືວ່າເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ເຖິງຂັ້ນຕ້ອງມີການຮວມກຸ່ມນັກວິໃຈຈາກ Google, Akami, CloudFlare, Flashpoint, Team Cymru ແລະ ອື່ນໆ ມາຕໍ່ສູ້ກັບເສິກຄັ້ງນີ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ.

ດ້ານບໍລິສັດ Google ເອງກໍ່ພະຍາຍາມໃຊ້ Machine Learning (ລະບົບ AI) ຄົ້ນຫາແອັພທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານັນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ງານ.

ສະນັ້ນ, ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານ Android ຫຼື iOS ເອງກໍ່ດີ ບໍ່ຄວນຕິດຕັ້ງແອັພພຼິເຄຊັ່ນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກແຫຼ່ງທີ່ມາຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກທ່ານຈະບໍ່ມີທາງຮູ້ເລີຍວ່າແອັພເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງລົງໄປໃນເຄື່ອງມັນແຝງມາດ້ວຍໄພຮ້າຍ ຫຼື ບໍ່.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*