ICO ແມ່ນຫຍັງ? ແຕກຕ່າງກັບ IPO ຄືແນວໃດ?

2-3 ປີມານີ້ ກະແສ ICO ຖືກກ່າວເຖິງຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນຕ່າງປະເທດທັງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແຕ່ໃນລາວເຮົາການສຶກສາ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ICO ນັ້ນຍັງຢູ່ໃນວົງແຄບ ຫຼື ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າຍັງຂ້ອນຂ້າງຈຳກັດ ເພາະໜ່ວຍງານລັດກໍ່ຍັງຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ໃນດ້ານນີ້. ສະນັ້ນ, ໃນບົດຄວາມນີ້ແອດມີນຈະມາອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍຂອງ ICO ໃຫ້ກັບທ່ານທີ່ກຳລັງສົນໃຈໄດ້ຮູ້ລະອຽດວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ

ICO ໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງການສະເໜີຂາຍຫຼຽນ ຫຼື ເງິນດິຈິຕອລ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ (ICO: Innitial Coin Offering) ສຳລັບວົງການ Digital Currency ນັ້ນ ມັນຄືການລະດົມທຶນເພື່ອທີ່ຈະເປີດຕົວເງິນດິຈິຕອລສະກຸນໃໝ່ ເຊິ່ງຈະຖືກເປີດຂາຍຫຼຽນກ່ອນທີ່ເງິນສະກຸນນັ້ນໆຈະເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອສະສົມທຶນໃນການພັດທະນາ ໂດຍວິທີການນີ້ເປັນທີ່ນິຍົມໃນວົງການນັກພັດທະນາສາຍ Blockchain ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີກົດໝາຍຮອງຮັບເທື່ອ.

ICO ນັ້ນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນກັບ IPO ເຊິ່ງທ່ານຄວນຮູ້ໄວ້ ແລະ ຈຳແນກໃຫ້ອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ ເນື່ອງຈາກ IPO ແມ່ນການສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດເປັນຄັ້ງທຳອິດອອກສູ່ສາທາລະນະ ອາດມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ “ເພາະມັນເປັນການລະດົມທຶນ” ແຕ່ແອດມີນຢາກຊີໃຫ້ເຫັນຈຸດທີ່ມັນແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ສັງເກດ ດັ່ງນີ້:

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ ICO ແລະ IPO

  1. IPO ນັ້ນຖືກຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານ ເພາະບໍລິສັດທີ່ຈະຂາຍຮຸ້ນ ໄອພີໂອ (IPO) ໄດ້ນັ້ນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ຕະຫຼາດຮຸ້ນ) ເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນ ICO ບໍ່ໄດ້ຖືກຮອງຮັບໂດຍລັດທະບານ ຫຼື ໜ່ວຍງານໃດໜຶ່ງຂອງລັດ (ນອກກົດໝາຍ: ບໍ່ຜິດກົດໝາຍ ແຕ່ກົດໝາຍກໍ່ບໍ່ຮອງຮັບ).
  2. ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ IPO ເມື່ອຊື້ໄປແລ້ວກໍ່ເທົ່າກັບວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ເປັນຮຸ້ນສ່ວນຂອງບໍລິດສັດນັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ກົງກັນຂ້າມ ICO ຜູ້ທີ່ຊື້ໄປນັ້ນເຖິງຈະໄດ້ຫຼຽນເງິນດິຈິຕອລມາຄອບຄອງກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະມີສິດ ຫຼື ມີຮຸ້ນສ່ວນໃນບໍລິສັດທີ່ກຳລັງສ້າງເງິນດິຈິຕອລສະກຸນໃໝ່ນັ້ນໆແຕ່ປະການໃດ.
  3. ຜູ້ຖືຄອງ IPO ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ (Dividend) ໃນກໍລະນີບໍລິສັດມີກຳໄລ ແລະ ມີນະໂຍບາຍປັນຜົນ ຕາມສັດສ່ວນຮຸ້ນທີ່ຕົນຖືຄອງໄວ້ໃນມື, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງສາມາດຊື້-ຂາຍເກງກຳໄລຮຸ້ນໄດ້ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສ່ວນ ICO ຜູ້ຊື້ຈະໄດ້ພຽງແຕ່ເງິນດິຈິຕອລເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ມີເງິນປັນຜົນ, ແຕ່ສາມາດຊື້-ຂາຍ-ແລກປ່ຽນໄດ້ໃນ Web Exchange ຕ່າງໆທົ່ວໂລກ.

ການລະດົມທຶນ ICO ເກີດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2013 ໂດຍ Mastercoin ແລະ ໃນປີຕໍ່ມາ (2014) Ethereum ກໍ່ໄດ້ລະດົມທຶນເຊັ່ນດຽວກັນພາຍໃນສັນຍາລັກ (ETH).

ການລະດົມທຶນ ICO ຂ້ອນຂ້າງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງໃນບັນດາ Start Up ທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ “ບຼ໋ອກເຈນ” (Blockchain) ເພາະການຂາຍເງິນດິຈິຕອລ (Cryptocurrency) ແບບນີ້ສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ດີກວ່າການລະດົມທຶນດ້ວ “ຮຸ້ນ” ເຊິ່ງຈະກາຍປັນເງິນທີ່ທຸລະກິດນັ້ນໃຊ້ເປັນທຶນພັດທະນາ.

ວິທີການລະດົມທຶນແບບ ICO ມີຂໍ້ດີຢູ່ບ່ອນວ່າ ຜູ້ລົງທຶນເບິ່ງເຫັນໂອກາດທີ່ຈະສ້າງກຳໄລໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ຍ້ອນມີສະພາບຄ່ອງສູງກວ່າການລະດົມທຶນແບບເກົ່າ ຫຼື IPO ເນື່ອງຈາກການລະດົມທຶນແບບຮຸ້ນ ຫຼື IPO ນັ້ນ ຜູ້ລົງທຶນຈະຕ້ອງຝາກຄວາມຫວັງໄວ້ກັບບໍລິສັດນັ້ນໄປຈົນກະທັ້ງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫຼື ຖືກຂາຍ, ແຕ່ດ້ວຍວິທີນີ້ (ICO) ຜູ້ລົງທຶນສາມາດຂາຍຫຼຽນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ຕົນເອງຊື້ມາເວລາໃດກໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍສາມາດຂາຍເປັນສະກຸນເງິນຕາທ້ອງຖິ່ນ, ສາກົນ ຫຼື ປ່ຽນເປັນຫຼຽນເງິນດິຈິຕອລສະກຸນອື່ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ເຊັ່ນ: ບິດຄອຍນ໌ (Bitcoin), ອີເທີຣຽມ (Ethereum) ແລະ ຫຼຽນເງິນດິຈິຕອລອື່ນໆໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າຄືກັນກັບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*