Indiegogo ມີແຜນກຽມເປີດລະດົມທຶນ ICO ໃຫ້ກັບບໍລິສັດ StartUp

Platform ການລະດົມທຶນຜ່ານເວັບໄຊທ໌ (Crowdfunding) ທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກນາມວ່າ Indiegogo ມີແຜນຈະລະດົມທຶນ ICO ເຖິງແມ່ນວ່າທາງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດ (SEC) ຈະມີການກຳກັບເຝົ້າຕິດຕາມການລະດົມທຶນ ICO ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່.

ໃນການປະກາດເມື່ອວັນອັງຄານຂອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຮູບແບບການລະດົມທຶນທາງອິນເຕີເນັດສຳລັບ StartUp ຢ່າງ Indiegogo ໄດ້ປະກາດວ່າຈະເປີດລະດົມທຶນແບບ ICO ເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຈະນຳເອົາ Model ໃນການລະດົມທຶນໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນທີ່ມີສັກກະຍະພາບ ເຖິງແມ່ນວ່າທີ່ຜ່ານມາຈະຍັງບໍ່ເຄີຍລະດົມທຶນແບບ ICO ມາກ່ອນກໍ່ຕາມ.

Platform ນີ້ຈະສະໜັບສະໜູນໃນເລື່ອງຂອງ Utility ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ Token ຂະນະດຽວກັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດ Startup ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ SEC ໂດຍນັກລົທຶນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈະຍັງສາມາດລົງທຶນໄດ້ເຖິງ 10,000 ໂດລະໃນແຕ່ລະ ICO.

ທັງນີ້ ນັກລົງທຶນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໃຊ້ທັງສະກຸນເງິນທົ່ວໄປ ແລະ Cryptocurrency ເຊິ່ງຈະເປັນການກຳຈັດອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ICO ໄດ້ນຳອີກ.

Indiegogo ແລະ ຄູ່ສັນຍາ ຈະດູແລໂຄງການນີ້ກ່ອນຈະເພີ່ມລາຍຊື່ເຂົ້າໄປເທິງ Platform ເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງນັກລົງທຶນຈາກການຫຼອກລວງທີ່ແຜ່ຫຼາຍອັນເນື່ອງມາຈາກການລະດົມທຶນ ICO ນີ້.

ການລະດົມທຶນແບບ ICO ເທິງແພລດຟອມຂອງ Indiegogo ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຍອດຂາຍຂອງ Token ສາມາດເຂົ້າໄປສູ່ກະແສຫຼັກໄດ້ ແລະ ນີ້ຍັງໝາຍເຖິງໂອກາດໃນການເຕີບໂຕທີ່ສຳຄັນຂອງບໍລິສັດອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າໃນຊ່ວງ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ Indiegogo ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດ Startup ສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ພັນລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງເປັນຜົນລວມທີ່ສຳຄັນ ສະເພາະແຕ່ປີ 2017 ພຽງປີດຽວ ການລະດົມທຶນແບບ ICO ສາມາດສ້າງມູນຄ່າໄດ້ສູງເຖິງ 3.6 ພັນລ້ານໂດລາ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*