Mastercard ກຳລັງພັດທະນາລະບົບການຊຳລະເງິນຮູບແບບໃໝ່ດ້ວຍ “ແຫວນຝັງ Chip”

Mastercard ຈັດງານສຳມະນາ Mastercard Innovation Forum 2017 ທີ່ຫາລືກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳເພື່ອ “ສັງຄົມໄຮ້ເງິນສົດ” ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່, ການຊຳລະເງິນຮູບແບບໃໝ່ ແລະ ຄວມສຳຄັນຂອງຕະຫຼາດອາຊີປາຊີຟິກ. ຜູ້້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສະບັນການເງິນໃນແຖບອາຊີ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ທີ່ທາງ mastercard ເປີດເຜີຍວ່າກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຄື: “ແຫວນຝັງ Chip ຂອງ Mastercard”.

Edward McLaughlin ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດການ ແລະ ທັກໂນໂລຢີຂອງ Mastercard ລະບຸວ່າຂະນະນີ້ກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງ R&D ການຈ່າຍເງິນດ້ວຍແຫວນຝັງ Chip ເຊິ່ງຮູບການໃຊ້ງານກໍ່ຄືກັນກັບ Fitbit Pay ທີ່ສາມາດຮອງຮັບການຊຳລະເງິນຜ່ານ Mastercard ທີ່ໄດ້ເປີດຕົວໄປກ່ອໜ້ານີ້ ຄືການຕັ້ງຄ່າ one time password ແລະ ໃຊ້ແຫວນຈໍ່ໄປທີ່ເຄື່ອງຊຳລະເງິນ.

No Description

McLaughlin ຍັງກ່າວເພີ່ມເຕີມເຖິງ Selfie Pay ຫຼື ລະບົບຈົດຈຳໃບໜ້າເພື່ອປົດລ໋ອກ ແລະ ຈ່າຍເງິນວ່າເປັນແນວຄິດທີ່ມີມາດົນແລ້ວ, Mastercard ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວເມື່ອປະມານ 2 ປີກ່ອນໃນເອີຣົບ ແລະ ໄດ້ສ້າງສຽງຕອບຮັບຈາກຜູ້ບໍລິໂພກຂ້ອນຂ້າງດີ ເພາະກຳຈັດຈຸດອ່ອນເລື່ອງລະຫັດຜ່ານລົງໄປໄດ້.

McLaughlin ລະບຸວ່າຂໍ້ດີຂອງເທັກໂນໂລຢິຄື ເຮົາຢູ່ລ້າໆກໍ່ມີ Partner ບໍລິສັດອື່ນພັດທະນາເທັກໂນໂລຢີຈົນເຮົາສາມາດນຳມາປັບໃຊ້ໄດ້, ແຕ່ Mastercard ກໍ່ວິໄຈຕໍ່ ແລະ ເຮັດ A/B Testing ຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າລະບົບນີ້ຈະໃຊ້ງານໄດ້ທຸກຄັ້ງ ພ້ອມທັງມີຄວາມສະຖຽນສູງພໍ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*