Microsoft ກຽມປ່ອຍຄວາມສາມາດໃໝ່ໃນ MS Word ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ບົກຜ່ອງທາງການອ່ານ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ Microsoft ມີຂ່າວວ່າກຳລັງເລີ່ມທົດສອບຄວາມສາມາດໃໝ່ຢ່າງ text-to-speech (ອ່ານໜັງສືໃຫ້ຟັງ) ໃນໂປຣແກຣມຍອດນິຍົມຄື Microsoft Word ແລະ ຫຼ້າສຸດກໍ່ມີລາຍງານຫຼຸດອອກມາວ່າບໍລິສັດສາມາດນຳເອົາຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວມາໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ແລ້ວໃນຊື່ Read Aloud.

ຄວາມສາດໃໝ່ທີ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມເຂົ້າມານີ້ ຜູ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ລາກເມົ້າສ໌ທາສີຕົວໜັງສືທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ອ່ານອອກສຽງ ໂປຣແກຣມກໍ່ຈະອ່ານໃຫ້ຟັງທັນທີ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຍັງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແບບ Real time ນຳອີກ.

ທັງນີ້ ຄຸນສົມບັດໃໝ່ທີ່ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າມາ ຖືວ່າເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ມີບັນຫາບົກຜ່ອງທາງການອ່ານ ລວມເຖິງຍັງຊ່ວຍງານພິສູດອັກສອນໃນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົ້ນສະບັບໄດ້ ໂດຍເບື້ອງຕົ້ນ ຄວາມສາມາດໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Read Aloud ນັ້ນຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າມາໃນຕົວອັບເດດໃໝ່ຂອງ Microsoft Oddice 365 ລຸ້ນສຳລັບນັກພັດທະນາ ແລະ ຄາດວ່າຈະປ່ອຍອອກມາໃຊ້ຈິງຢ່າງເປັນທາງການໃນຊ່ວງທ້າຍປີນີ້.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*