Omise ຮ່ວມມືກັບ McDonald’s ປະເທດໄທ ພັດທະນາລະບົບຊຳລະເງິນຊື້ອາຫານອອນໄລນ໌

ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ຜູ້ບໍລິຫານ McDonald’s ປະເທດໄທໄດ້ Tweet ຂໍ້ຄວາມຜ່ານທາງ Twitter ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດສະຕາດອັບ Omise ແລະ OmiseGO.

ອ້າງຈາກ blog ຂອງ Omise ທີ່ມີການໂພສເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ມີໃຈຄວາມກ່ຽວກັບການປະກາດຄວາມຮ່ວມມືກັນຢ່າງເປັນທາງການກັບ McDonald’s ປະເທດໄທ ສ່ວນໜຶ່ງມີເນື້ອໃນວ່າ:

“ຜູ້ບໍລິໂພກເລີ່ມກັນມາໃຊ້ງານລະບົບ online ຜ່ານໂທລະສັບມືຖືເພື່ອຊື້ສິນຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຕົວເລກຂອງການເຮັດທຸລະກຳຜ່ານມືຖືແບບອອນໄລນ໌ນັ້ນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຫຼາຍໃນ 2 ປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງການທີ່ຈະໃຫ້ປະສົບການການຊຳລະເງິນເປັນໄປຢ່າງບໍ່ສະດຸດນັ້ນ ທາງ McDonald’s ຕ້ອງການລະບົບຈ່າຍເງິນລະດັບສູງທີ່ສາມາດຮອງຮັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງ McDonald’s ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນອະນາຄົດ”

ອີງຕາມການປະກາດນັ້ນ ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ອາຫານຈາກ McDonald’s ແບບອອນໄລນ໌ຜ່ານມືຖືເປັນຢປຟດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງທຸລະກຳທີ່ເຮັດຜ່ານບັດນັ້ນຈະຖືກ white-label ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ຊື້ອາຫານຜ່ານໜ້າເວັບບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືກ redirect ອອກນອກເວັບໄປທມາໆຫຼາຍໜ້າອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ທຸລະກຳນັ້ນຈະຖືກເກັບໄວ້ເທິງເວັບຂອງ McDonald’s ເລີຍ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*