Overstock ເປີດຕົວເວັບຊື້-ຂາຍ ICO ແບບຖືກກົດໝາຍໃນສະຫະລັດ

ບໍລິສັດ Overstock ແລະ ບໍລິສັດລູກຢ່າງ tZERO ປະກາດຮ່ວມມືກັບ Argon Group ແລະ RenGen LLC ເພື່ອເປີດຕົວເວັບຊື້-ຂາຍ-ແລກປ່ຽນ ICO ທີ່ຮັບຮອງກົດໝາຍຂອງ SEC ແລະ FINRA ໃນອາເມລິກາ.

ຕະຫຼາດຫຼຽນ ICO ດັ່ງກ່າວທີ່ທາງບໍລິສັດບອກວ່າມັນຄືລະບົບຕະຫຼາດແລກປ່ຽນທາງເລືອກ (ATS) ທີ່ຈະມີຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແລກປ່ຽນ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຊື້-ຂາຍຫຼຽນເຫຼົ່ານີ້ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ການກຳກັບຂອງກົດໝາຍຈາກ Securities and Exchange Commission (SEC) ແລະ Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

ໃນລະຫວ່າງທີ່ແອດມີນກຳລັງລາຍງານຂ່າວຢູ່ນີ້ ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມຂອງ ICO ນັ້ນມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 2 ພັນລ້ານໂດລາແລ້ວໃນປີ 2017 ເຊິ່ງລວມຂອງໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີທີ່ມີຂະໜາດຢູ່ທີ່ 800 ລ້ານໂດລາ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດໃນສະຫະລັດນັ້ນຈະຕ້ອງພົບກັບບັນຫາດ້ານຄວາມຊັບຊ້ອນທາງກົດໝາຍກ່ຽກັບຊັບສິນກໍ່ຕາມ, ເຮັດໃຫ້ມີໂຄງການເປັນຈຳນວນຫຼາຍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການລະດົມທຶນຜ່ານການຂາຍຫຼຽນຂອງພວກເຂົາມີລັກສະນະເປັນ “ຫຼຽນສາລະພັດປະໂຫຍດ”.

ທ່ານ Patrick Byrne ຫຼື CEO ຂອງ Overstock ກ່າວວ່າປັດຈຸບັນມີສະຖາບັນນັກລົງທຶນເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເລີ່ມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບການລົງທຶນ ICO ນັ້ນຈິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການສ້າງ Platform ສຳລັບຊື້-ຂາຍຫຼຽນພວກນີ້ຂຶ້ນມາ ໂດຍຍັງຕ້ອງຮອງຮັບກົດໝາຍຂອງທາງ SEC ແລະ FINRA ນຳ.

“ດ້ວຍການລົງທຶນແບບ ICO ແລະ Blockchain ທີ່ແຊງໜ້າການລົງທຶນແບບມີ Venture Capital ແລະ ລວມເຖິງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຂາຍຫຼຽນດັ່ງກ່າວຈາກຜູ້ອອກກົດໝາຍໃນສະຫະລັດນັ້ນ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງເຮົາ ກັບ tZERO ຈະເຮັດໃຫ້ມັນນຳໜ້າຕະຫຼາດການເງິນດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ຕໍ່ໄປ”

ເມື່ອປີກາຍນີ້ ທາງ Overstock ໄດ້ເລີ່ມທຳການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຜ່ານທາງ Blockchain ສ່ວນຕົວຂອງ tZERO ແລະ ລະບົບຂອງ tZERO ນັ້ນຈະເປັນເໝືອນກັບກະດູກສັນຫຼັງຂອງເວັບເທຣດຫຼຽນ ICO ທີ່ຖືກເປີດຕົວດັ່ງກ່າວ. ບໍລິສັດ Argon Group ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທີ່ປຶກສາຈະທຳການກັ່ນກອງຫຼຽນ ICO ກ່ອນທີ່ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນ Platform ດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ RenGen ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ານສະພາບຄ່ອງໂດຍການທຳຕົວເປັນ market-maker.

ເຖິງບໍລິສັດສະຕາດອັບໃນສະຫະລັດເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ພະຍາຍາມຈະຫຼົບຫຼີກກົດໝາຍກ່ຽວກັບຊັບສິນ ເພື່ອທຳການເປີດຂາຍຫຼຽນ Token. ທ່ານນາງ Emma Channing ຫຼື CEO ຂອງ Argon Group ໄດ້ອອກມາສະໜັບສະໜູນໃຫ້ນັກລົງທຶນຫັນໜ້າເຂົ້າຫາລະບົບດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນຜົນດີຕໍ່ຕະຫຼາດ ICO ໃນໄລຍະຍາວ ເນື່ອງຈາກກົດໝາຍຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນ.

“ເຮົາດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາມາດົນແລ້ວກ່ຽວກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ເປັນຊັບສິນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກຫຼຽນ ແລະ ຜູ້ຊື້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດໝາຍກ່ອນການເປີດຂາຍ ລວມເຖິງຕົວເລືອກອື່ນໆທີ່ຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນຢ່າງດີແກ່ນັກລົງທຶນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ tZERO, Rengen ແລະ Argon ຈະມີສັກກະຍະພາບທີ່ຈະປ່ຽນວົງການ ICO ໄປເລີຍ”

ເຊິ່ງກໍ່ອາດຈະເປັນເລື່ອງຈິງ ເພາະການເປີດຂາຍ ICO ທີ່ຢູ່ເທິງ Platform ທີ່ມີກົດໝາຍຈາກ SEC ມາຮອງຮັບນັ້ນໜ້າຈະເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນວ່າບໍລິສັດສະຕາດອັບທີ່ເປີດຂາຍຫຼຽນນັ້ນຄືຂອງຈິງ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງຫຼອກລວງ (scam) ທີ່ຖືກສ້າງອອກມາເພື່ອຕວະເອົາເງິນຈາກນັກລົງທຶນ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*