Ripple ສ້າງສຳນັກງານໃນສິງກະໂປຫວັງຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໃນອາຊີເພີ່ມ

ສິງກະໂປ ເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ເປັນສູນກາງທາງການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ (financial hub) ເຊິ່ງຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວຂອງ Ripple ໃນການເຈາະຕະຫຼາດອາຊຽນນັ້ນເກີດຂຶ້ນມາບໍ່ດົນປານໃດຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາອອກມາປະກາດເປີດສຳນັກງານໃນປະເທດອິນເດຍເມື່ອຫຼາຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

ໃນຖານນະທີ່ເປັນບໍລິສັດສະຕາດອັບ (Start Up) ດ້ານ FinTech (ເທັກໂນໂລຢີດ້ານການເງິນ) ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນລົງທຶນຈາກ venture captial ນັ້ນ, Ripple ເປັນບໍລິສັດດ້ານ Solution ການຈ່າຍເງິນຜ່ານ Blockchain ທີ່່ເຈາະກຸ່ມເປົ້າໝາຍທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທົ່ວໂລກ ດ້ວຍຄວາມສາມາດເລື່ອງ “ຄວາມໄວ” ໃນການໂອນເງິນຂ້າມປະເທດທີ່ໃຊ້ເວລາລະດັບ “ວິນາທີ” ແລະ ມີຄ່າທຳນຽມທີ່ຕາໍ່. ການເລືອກປະເທດສິງກະໂປເປັນຖານນັ້ນ ຖືເປັນໜຶ່ງໃນແຜນການທີ່ຈະໃຊ້ປະເທດນີ້ເປັນປະຕູສູ່ປະເທດອື່ນໃນອາຊີ ເນື່ອງຈາກມີເມັດເງິນໄຫຼອອກຈາກສິງກະໂປປີລະບໍ່ຕາໍ່ກວ່າ 550,000 ລ້ານໂດລາ ອີກທັງຍັງມີແນວໂນ້ມທີ່ສູງຂຶ້ນທຸກປີອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ Dilip Rao ຫຼື MD ຂອງ Ripple ເຂດອາຊີປາຊີຟິກ ກ່າວວ່າ:

“ສິງກະໂປນັ້ນຖືເປັນຜູ້ນຳເລື່ອງການມີປະລິມານເມັດເງິນໄຫຼອອກນອກປະເທດ, ລະບົບການຈ່າຍເງິນ ແລະ ໂອນເງິນ ເຊິ່ງສຳນັກງານຂອງເຮົາຈະມາຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນໃນດ້ານນີ້ໃຫ້ກັບປະເທດ ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃກ້ຖານລູກຄ້າຂົງເຂດອາຊີປາຊີຟິກ, ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຈ່າຍເງິນ ແລະ ບໍລິສັດໃຫຍ່ໆສາມາດທຳການຊຳລະເງິນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວລະຫວ່າງປະເທດຜ່ານເທັກໂນໂລຢີ Blockchain”

Ripple ໄດ້ພັດທະນາລະບົບ Ripple Consensus Ledger (RCL) ຫຼື Blockchain ສາທາລະນະພ້ອມຕິດຕັ້ງສຳລັບບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍເລີ່ມມີມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເຊິ່ງຫຼຽນ XRP ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍທີມງານຂອງ Ripple ນັ້ນຈະຖືກໃຊ້ຮອງຮັບ Blockchain ຂອງ RCL ໂດຍປັດຈຸບັນມີມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມປະມານ 7 ພັນລ້ານໂດລາ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*