Starbuck ປະກາດບຸກຕະຫຼາດກາເຟອີຕຕາລີຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 35 ປີ

Howard Schultz ປະທານບໍລິຫານ ຫຼື CEO ຂອງສະຕາບັກ (Starbuck) ເຄືອຂ່າຍຮ້ານກາເຟຫຼູຊື່ດັງລະດັບໂລກ ປະກາດພ້ອມທີ່ຈະບຸກຕະຫຼາດກາເຟອີຕຕາລີ

ຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 35 ປີ ດ້ວຍການສ້າງຮ້ານກາເຟທີ່ມີພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ທີສຸດ 2,400 ຕາລາງແມັດ ແລະ ມັນຈະກາຍເປັນຮ້ານກາເຟທີຫຼຸຫຼາທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາໃນ ມິລານ ໃນປີ 2017 ນີ້.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*