Amazon ຈັບມືກັບ BMW ນຳເອົາຜູ້ຊ່ວຍອັດສະລິຍະ Alexa ໄປໃສ່ເທິງລົດ

ເດືອນກັນຍາ 30, 2017 Admin 0

Alexa ຜູ້ຊ່ວຍອັດສະລິຍະຂອງ Amazon ກຳລັງຈະຖືກນຳໄປຢູ່ເທິງລົດຄືກັນກັບ Siri ຂອງທາງຝັ່ງ Apple ແລ້ວ ເນື່ອງຈາກມີການຮ່ວມມືກັບ BMW ຜູ້ຜະລິດລົດຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ເຊິ່ງ Alexa ຈະໄດ້ໄປຢູ່ທັງໃນ BMW ແລະ MINI ເລີ່ມແຕ່ຊ່ວງກາງປີ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.