ທະນາຄານໃນຍີປຸ່ນກຽມເປີດຕົວເງິນດິຈິຕອລເປັນຂອງຕົນເອງ ຊື່ວ່າ: “J-Coin”

ເດືອນກັນຍາ 30, 2017 Admin 0

ກຸ່ມ Consortium ຂອງທະນາຄານໃນປະເທດຍີປຸ່ນຫຼາຍໆແຫ່ງກຳລັງວາງແຜນເປີດຕົວຫຼຽນດິຈິຕອລສຳລັບປະເທດຍີປຸ່ນ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ແທນທະນະບັດໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍມີີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼຸດການໃຊ້ເງິນສົດໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.