Arbitrage ແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ການເທຣດແບບ Arbitrage ເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ເດືອນສິງຫາ 26, 2017 Admin 0

ການເທຣດຂ້າມກະດານ ຫຼື Arbitrage ເງິນດິຕອລ ຄືການທີ່ເຮົາສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ ເມື່ອພົບວ່າລາຄາຂອງເງິນດິຈິຕອລໃນຕະຫຼາດໜຶ່ງ ຖືກວ່າອີກຕະຫຼາດໜຶ່ງ.