Blockchain.info ຮ່ວມມືກັບ Unocoin ເລັງເຈາະຕະຫຼາດໃນອິນເດຍ

ເດືອນກັນຍາ 19, 2017 Admin 0

ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ທາງດ້ານ Software ກ່ຽວກັບເງິນດິຈິຕອລ Blockchain.info ໄດ້ປະກາດເຊັນສັນຍາຮຸ້ນສ່ວນກັບບໍລິສັດ Unocoin ເພື່ອເຈາະຕະຫຼາດໃນປະເທດອິນເດຍ.