ການ Hard Fork ຄັ້ງໃໝ່ ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສູນເສຍ Bitcoin

ເດືອນສິງຫາ 22, 2017 Admin 0

ການຮອງຮັບ SegWit2x ໃນກະເປົ໋າ (Wallet) ບິທຄອຍນ໌ ນັ້ນກຳລັງກາຍເປັນປະເດັນທີ່ພວມຖືກກ່າວເຖິງໃນໝູ່ຜູ້ໃຊ້ງານຂະນະນີ້ ເນື່ອງຈາກຖ້າຫາກການວາງແຜນ Hard Fork ເຮັດໄດ້ບໍ່ດີ ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານບາງຄົນສູນເສຍ ບິທຄອຍນ໌ ໄດ້.