ຮູ້ຫຼືບໍ່ ວ່າລາຍໄດ້ຫຼັກຂອງ Google ມາຈາກໃສແດ່?

ເດືອນກັນຍາ 6, 2017 Admin 0

ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ທຸກໆວິນາທີມີຄົນຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຜ່ານ Search Engine ຂອງ Google ຈັກຄັ້ງ? ຄຳຕອບຄື: “2.3 ລ້ານຄັ້ງ” ເຊິ່ງເທົ່າກັບວ່າໃນ 1 ປີ ມີຄົນຊອກຫາຂໍ້ມູນຜ່ານ Google ທັງໝົດ 2 ລ້ານໆຄັ້ງ.