eBay ກຳລັງພິຈາລະນາຢ່າງໜັກທີ່ຈະນຳເອົາລະບົບການຊໍາລະເງິນດ້ວຍ Cryptocurrency ເຂົ້າມາໃຊ້

ເດືອນທັນວາ 15, 2017 Admin 0

ບໍລິສັດອີຄັອມເມີຊຍັກໃຫຍ່ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກຢ່າງ eBay ກຳລັງພິຈາລະນາຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງໃນການທີ່ຈະນຳເອົາລະບົບການຊໍາລະເງິນດ້ວຍ Cryptocurrency ຫຼື ເງິນດິຈິຕອລ ເຂົ້າມາໃຊ້ເທິງເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນເອງ 

ທະນາຄານກາງແຫ່ງປະເທດຈີນ ເຂົ້າພົບ Coinbase ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບ “ເງິນດິຈິຕອລ”

ເດືອນສິງຫາ 31, 2017 Admin 0

ກຸ່ມບຸກຄະລາກອນດ້ານງານວິໄຈຈາກທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ ຫຼື PBoC ໄດ້ເຂົ້າພົບກັບທາງ Coinbase ແລະ Ripple ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາເງິນດິຈິຕອລ cryptocurrency ຕົວສຳຄັນອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກ.