Uber ໄດ້ CEO ຄົນໃໝ່ທີ່ເປັນຜູ້ສົນໃຈໃນ Bitcoin

ເດືອນກັນຍາ 1, 2017 Admin 0

ບໍລິສັດບໍລິການລົດໂດຍສານ Uber ໄດ້ປ່ຽນ CEO ໃໝ່ມາເປັນ ທ່ານ Dara Khosrowshahi ເຊິ່ງເປັນລູກຊອດອີຣ່ານອາເມລິກາ ອະດີດ CEO ຂອງ Expedia  ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນ Bitcoin ເປັນພິເສດ.