Twitter ພົບບັນຊີຕ້ອງສົງໃສເກືອບ 200 ບັນຊີທີ່ຄາດວ່າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລືອກຕັ້ງ Donald Trump

ເດືອນກັນຍາ 30, 2017 Admin 0

ຈາກກໍລະນີ ບັນຊີ Facebook ປອມປ່ອຍໂຄສະນາໃນຊ່ວງເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຈຸດຂະນວນກະແສຂ່າວປອມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ Donald Trump ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ກັບມາອີກຄັ້ງ ແລະ ກໍ່ຄ້າຍກັບວ່າຈະຖືກຈັບຈ້ອງໄປທີ່  Facebook ຫຼາຍເປັນພິເສດ.