Twitter ພົບບັນຊີຕ້ອງສົງໃສເກືອບ 200 ບັນຊີທີ່ຄາດວ່າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລືອກຕັ້ງ Donald Trump

ເດືອນກັນຍາ 30, 2017 Admin 0

ຈາກກໍລະນີ ບັນຊີ Facebook ປອມປ່ອຍໂຄສະນາໃນຊ່ວງເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຈຸດຂະນວນກະແສຂ່າວປອມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ Donald Trump ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ກັບມາອີກຄັ້ງ ແລະ ກໍ່ຄ້າຍກັບວ່າຈະຖືກຈັບຈ້ອງໄປທີ່  Facebook ຫຼາຍເປັນພິເສດ.

Apple ແລະ Google ເລີ່ມສ້າງ API ຮອງຮັບເງິນດິຈິຕອລເທິງ Web Browser ແລ້ວ

ເດືອນກັນຍາ 21, 2017 Admin 0

ນັກພັດທະນາຈາກບໍລິສັດເທັກໂນໂລຢີຊັ້ນນຳຂອງໂລກนักໄດ້ສ້າງ Application Programming Interface (API) ສຳລັບໂປຮແກຣມທ່ອງອິນເຕີເນັດ (Web Browser) ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດທຳການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອອນໄລນ໌ໄດ້ດ້ວຍເງິນດິຈິຕອລ.

ສ່ອງອານາຈັກ Facebook ລາຍໄດ້ມະຫານສານນັ້ນມາຈາກໃສ?

ເດືອນກັນຍາ 7, 2017 Admin 0

ປັດຈຸບັນ Facebook ເປັນ Social Network ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງມີຈຳນວນເຖິງ 1,936 ລ້ານຄົນໃຊ້ງານປະຈຳທຸກເດືອນ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 31.5% ຂອງປະຊາກອນໂລກ (ບໍ່ນັບລວມຊາວຈີນທີ່ລັດທະບານສັ່ງຫ້າມໃຊ້ງານ  Facebook ພາຍໃນປະເທດ).