Ripple ສ້າງສຳນັກງານໃນສິງກະໂປຫວັງຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໃນອາຊີເພີ່ມ

ເດືອນກັນຍາ 30, 2017 Admin 0

ສິງກະໂປ ເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ເປັນສູນກາງທາງການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ (financial hub) ເຊິ່ງຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວຂອງ Ripple ໃນການເຈາະຕະຫຼາດອາຊຽນນັ້ນເກີດຂຶ້ນມາບໍ່ດົນປານໃດຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາອອກມາປະກາດເປີດສຳນັກງານໃນປະເທດອິນເດຍເມື່ອຫຼາຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

ອັດຕາການຈ້າງງານສາຍ Digital Cryptocurrency ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບເທົ່າຕົວ ຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ

ເດືອນກັນຍາ 27, 2017 Admin 0

ປັດຈຸບັນຕ້ອງຍອມຮັບວ່າກະແສ cryptocurrency ມາແຮງຈົນຢຸດບໍ່ຢູ່ ແລະ ຫຼ້າສຸດ ລາຍງານຈາກ AngelList ເຊິ່ງເປັນເວັບໂພສຫາງານອອນໄລນ໌ກ່ຽວກັບ cryptocurrency ໃນສະຫະລັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອັດຕາການຈ້າງງານດ້ານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເທົ່າຕົວຕາມກະແສ ແລະ ມີແນວໂນ້ມເພີ່ມສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ແມັກຊີໂກ ກຳລັງຈະເຮັດໃຫ້ໃຫ້ ເງິນດິຈິຕອລ ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ເດືອນກັນຍາ 21, 2017 Admin 0

ໃນເດືອນນີ້, ລັດຖະບານແມັກຊິໂກໄດ້ເປີດເຜີຍຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມຕະຫຼາດດ້ານການເງິນທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາພາຍໃນປະເທດ ລວມເຖິງບໍລິສັດທີ່ເຮັດທຸລະກິດດ້ານ Crpytocurrency ຢ່າງ Bitcoin ນຳ.

ບັນດາບໍລິສັດລາຍໃຫຍ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ຫັນມາລົງທຶນໃນ Bitcoin ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ

ເດືອນສິງຫາ 29, 2017 Admin 0

ກຸ່ມບໍລິສັດລາຍໃຫຍ່ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ຢ່າງ Dongbu Group ໄດ້ອອກມາປະກາດເຮັດສັນຍາກັບບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂອນ Bitcoin ນາມວ່າ Sentbe ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໄປລົງທຶນໃນຕະຫຼາດໂອນເງິນ Bitcoin ທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍໄດ້ດຳເນີນການຜ່ານທະນາຄານເອກະຊົນໃນເຄືອຂອງຄົນເອງຄື: Dongbu Savings Bank.

ການາດາ ກຽມອອກກົດໝາຍເຮັດໃຫ້ເງິນດິຈິຕອລກາຍເປັນສິນຊັບ

ເດືອນສິງຫາ 27, 2017 Admin 0

ຫຼັງຈາກການສຶກສາກ່ຽວກັບຫຼຽນ Cryptocurrency ແລະ ICO ແລ້ວ ທາງລັດທະບານ ແລະ ຜູ້ອອກກົດໝາຍໃນປະເທດການາດາໄດ້ອອກມາກ່າວວ່າ: ເງິນດິຈິຕອລ ກໍ່ມີລັກສະນະຄືກັນກັບຫຼັກຊັບ (Securities) ເຊິ່ງກໍ່ຈະຕ້ອງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍດຽວກັນກັບ “ສິນຊັບ”.