DigiX Global ແລະ OmiseGO ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະທີ່ປຶກສາ GBBL ໃນຍີປຸ່ນ

ເດືອນກັນຍາ 21, 2017 Admin 0

Ethereum ມີແນວໂນ້ມແຂງແກ່ນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເມື່ອບໍລິສັດ DigiX Global ແລະ OmiseGO ກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງກັບ GB Blockchain Labs (GBBL) ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດລູກຂອງ Global Brain ບໍລິສັດລົງທຶນ venture capitalist ທີ່ສຸມໃສ່ດ້ານເທັກໂນໂລຍີໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານເມັດເງິນຈໍານວນ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.