ທະນາຄານກໍ່ສ້າງແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈັບມືກັບ IBM ພັດທະນາລະບົບ Blockchain ດ້ານປະກັນໄພ

ເດືອນກັນຍາ 29, 2017 Admin 0

ທະນາຄານກໍ່ສ້າງແຫ່ງປະເທດຈີນ ຫຼື CCB ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບ 2 ຂອງໂລກຕາມມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ IBM ເພື່ອພັດທະນາລະບົບ Blockchain ສຳລັບທຸລະກິດນາຍໜ້າຂາຍປະກັນໄພຜ່ານທະນາຄານ (Bancassurance) ໃຫ້ແກ່ສາຂາຍ່ອຍ ແລະ ໃນປະເທດຮົ່ງກົງ.