IMF ກຽມປັບເພີ່ມຕົວເລກ GDP ໂລກ ປະຈຳປີ 2017-2018

ເດືອນກັນຍາ 8, 2017 Admin 0

IMF ຈະປະກາດປັບຕົວເລກຄາດການເສດຖະກິດໂລກໃນອີກ 5 ອາທິດຕໍ່ຈາກນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງບໍ່ທັນມີການເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບຕົວເລກທີ່ຈະມີການປັບ ແຕ່ສິ່ງທີ່ແນ່ນອນຄືຕົວເລກຄາດການໃໝ່ນັ້ນຈະບໍ່ຕາໍ່ກວ່າຂອງເກົ່າທີ່ເຄີຍຄາດການໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້.

ວາລະສານຊື່ດັງ ຈັດໃຫ້ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ອັນດັບທີ 59 ຂອງໂລກໃນປີ 2016

ເດືອນມີນາ 13, 2017 Admin 0

ວາລະສານການເງິນ-ການລົງທຶນ ຊື່ດັງຊັ້ນນຳຂອງໂລກ ໄດ້ແກ່ “Global Finance Magazine” ແລະ “Business Insider” ໄດ້ລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດສະຖິຕິປະຈຳປີພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ປະເທດທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2016”.