ສ່ອງອານາຈັກ Facebook ລາຍໄດ້ມະຫານສານນັ້ນມາຈາກໃສ?

ເດືອນກັນຍາ 7, 2017 Admin 0

ປັດຈຸບັນ Facebook ເປັນ Social Network ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງມີຈຳນວນເຖິງ 1,936 ລ້ານຄົນໃຊ້ງານປະຈຳທຸກເດືອນ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 31.5% ຂອງປະຊາກອນໂລກ (ບໍ່ນັບລວມຊາວຈີນທີ່ລັດທະບານສັ່ງຫ້າມໃຊ້ງານ  Facebook ພາຍໃນປະເທດ).