Apple ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີມູນຄ່າແບຣນສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2017

ເດືອນກັນຍາ 30, 2017 Admin 0

Interbrand ຈັດອັນດັບແບຣນທີ່ມີມູນຄ່າສູງທີ່ສຸດໃນໂລກປະຈຳປີ 2017 ໂດຍວັດຈາກເກນຫຼັກໆໄດ້ແກ່: ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ, ອິດທິພົນຂອງແບຣນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄົງລາຄາແບບ Premium ຫຼື ຮັກສາກຳໄລຂອງບໍລິສັດ.