ICO ແມ່ນຫຍັງ? ແຕກຕ່າງກັບ IPO ຄືແນວໃດ?

ເດືອນກໍລະກົດ 27, 2017 Admin 0

2-3 ປີມານີ້ ກະແສ ICO ຖືກກ່າວເຖິງຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນຕ່າງປະເທດທັງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແຕ່ໃນລາວເຮົາການສຶກສາ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ICO ນັ້ນຍັງຢູ່ໃນວົງແຄບ ຫຼື ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າຍັງຂ້ອນຂ້າງຈຳກັດ ເພາະໜ່ວຍງານລັດກໍ່ຍັງຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ໃນດ້ານນີ້. ສະນັ້ນ, ໃນບົດຄວາມນີ້ແອດມີນຈະມາອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍຂອງ ICO ໃຫ້ກັບທ່ານທີ່ກຳລັງສົນໃຈໄດ້ຮູ້ລະອຽດວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ