Apple ກຽມປ່ອຍ Source Code ຂອງ Lisa Computer ຜົນງານແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງ Steve Jobs ໃຫ້ກັບນັກພັດທະນາໃນປີໜ້າ

ເດືອນທັນວາ 29, 2017 Admin 0

ເມື່ອກ່າວເຖິງ Apple ແລ້ວ ໃນສະໝອງຂອງຫຼາຍໆຄົນຄົງນຶກເຖິງບິດາຜູ້ສ້າງອານາຈັກ Apple ທີ່ໄດ້ລ່ວງລັບໄປຢ່າງບໍ່ມີວັນຫວນກັບມາ ເຊິ່ງກໍ່ຄື Steve Jobs ກັບການສ້າງຜົນງານຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ກັບໂລກເຮົາ ທີີ່ໃນອະດີດເຄີຍສ້າງຄັອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນພາຍໃຕ້ຊື່ Lisa (ຕັ້ງຊື່ຕາມລູກສາວ) ມາກ່ອນໃນຍຸກປີ 1980 ແຕ່ກັບບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນດ້ານຍອດຂາຍພໍເທົ່າໃດ.