ເງິນແມ່ນຫຍັງ?

ເດືອນມີນາ 10, 2017 Admin 0

ນັບແຕ່ດຶກດຳບັນເປັນຕົ້ນມາ ຜູ້ຄົນນຳໃຊ້ວັດຖຸທີ່ຕົນເອງມີແລກປ່ຽນກັນ, ການຊື້-ຂາຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນໃນລັກສະນະຂອງການແລກປ່ຽນ ຍັງບໍ່ມີວັດຖຸມີຄ່າເປັນມາດຕະຖານໃນການແລກປ່ຽນຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ.