ເສດຖີນ້ອຍ ມໍຕົ້ນ ຮ່ວມງານກັບ NASA ເພື່ອຫວັງໃຫ້ “ອາວະກາດເປັນປະຊາທິປະໄຕ”

ເດືອນສິງຫາ 19, 2017 Admin 0

ຈາກຂ່າວທີ່ ເດັກມັດທະຍົມກາຍເປັນເສດຖີຍ້ອນ ບິທຄອຍນ໌ ດ້ວຍເງິນພຽງ 1,000 ໂດລາ ທີ່ແອດມີນເຄີຍນຳສະເໜີຂ່າວໄປກ່ອນໜ້ານີ້ ປັດຈຸບັນເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບອົງການ NASA ເພື່ອປ່ອຍດາວທຽມອອກສູ່ອາວະກາດແລ້ວ.