ມູນຄ່າຕະຫຼວດລວມຂອງ Bitcoin ເກືອບຈະທຽບເທົ່າກັບ PayPal ໃນອີກບໍ່ດົນ

ເດືອນສິງຫາ 15, 2017 Admin 0

ມູນຄ່າຕະຫຼວດລວມຂອງ Bitcoin ນັ້ນເກືອບຈະທຽບເທົ່າກັບບໍລິສັດການເງິນຍັກໃຫຍ່ຊື່ດັງກ້ອງໂລກຢ່າງ PayPal ແລ້ວ ເຊິ່ງຖືເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງບິທຄອຍນ໌ທີ່ມີມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມເກືອບເທົ່າ PayPal.