ຮ້ານຄ້າ e-commerce ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ເລີ່ມຮັບ Bitcoin ເປັນຊ່ອງທາງໃນການຊໍາລະເງິນ

ເດືອນກັນຍາ 21, 2017 Admin 0

ເໝືອນກັບວ່າ Bitcoin ນັ້ນໄດ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄປອີກຂັ້ນໜຶ່ງໃນປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ເມື່ອໜຶ່ງໃນເວັບຄ້າຍ່ອຍ e-commerce ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເມືອງ Cape Town ຊື່ວ່າ Pick n Pay ຈະເລີ່ມຮັບ Bitcoin ເປັນອີກໜຶ່ງຊ່ອງທາງໃນການຊໍາລະສິນຄ້າ.