Microsoft ກຽມປ່ອຍຄວາມສາມາດໃໝ່ໃນ MS Word ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ບົກຜ່ອງທາງການອ່ານ

ເດືອນສິງຫາ 2, 2017 Admin 0

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ Microsoft ມີຂ່າວວ່າກຳລັງເລີ່ມທົດສອບຄວາມສາມາດໃໝ່ຢ່າງ text-to-speech (ອ່ານໜັງສືໃຫ້ຟັງ) ໃນໂປຣແກຣມຍອດນິຍົມຄື Microsoft Word ແລະ ຫຼ້າສຸດກໍ່ມີລາຍງານຫຼຸດອອກມາວ່າບໍລິສັດສາມາດນຳເອົາຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວມາໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ແລ້ວໃນຊື່ Read Aloud.