Indiegogo ມີແຜນກຽມເປີດລະດົມທຶນ ICO ໃຫ້ກັບບໍລິສັດ StartUp

ເດືອນທັນວາ 23, 2017 Admin 0

Platform ການລະດົມທຶນຜ່ານເວັບໄຊທ໌ (Crowdfunding) ທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກນາມວ່າ Indiegogo ມີແຜນຈະລະດົມທຶນ ICO ເຖິງແມ່ນວ່າທາງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດ (SEC) ຈະມີການກຳກັບເຝົ້າຕິດຕາມການລະດົມທຶນ ICO ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່.

SEC ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ ICO

ເດືອນຕຸລາ 8, 2017 Admin 0

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດ (Securities and Exchange Commission:SEC) ໄດ້ອອກມາສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງ (ICO) ວ່ານັກລົງທຶນທີ່ຊື້ຫຼຽນໄປນັ້ນອາດຈະຖືກຫຼອກລວງໃນທາງອ້ອມກໍ່ເປັນໄດ້.

Overstock ເປີດຕົວເວັບຊື້-ຂາຍ ICO ແບບຖືກກົດໝາຍໃນສະຫະລັດ

ເດືອນຕຸລາ 1, 2017 Admin 0

ບໍລິສັດ Overstock ແລະ ບໍລິສັດລູກຢ່າງ tZERO ປະກາດຮ່ວມມືກັບ Argon Group ແລະ RenGen LLC ເພື່ອເປີດຕົວເວັບຊື້-ຂາຍ-ແລກປ່ຽນ ICO ທີ່ຮັບຮອງກົດໝາຍຂອງ SEC ແລະ FINRA ໃນອາເມລິກາ.

ທະນາຄານກາງແຫ່ງ ສິງກະໂປ ກ່າວ “ICO ຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກົດໝາຍ”

ເດືອນສິງຫາ 3, 2017 Admin 0

ທະນາຄານກາງແຫ່ງປະເທດສິງກະໂປ ຫຼື MAS (Monetary Authority of Singapore) ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບໃໝ່ກ່ຽວກັບການລະດົມທຶນແບບ ICO ໂດຍມີເນື້ອຫາວ່າຜູ້ອອກຫຼຽນເງິນດິຈິຕອລບາງແຫ່ງນັ້ນອາດຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ.