Blockchain ຈະເຂົ້າມາແທນ Visa ໃນອີກ 2-3 ປີ ຂ້າງໜ້າ

ເດືອນກັນຍາ 25, 2017 Admin 0

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Ethereum ຄື Vitalik Buterin ໃຫ້ສຳພາດກັບທ່ານ Naval Ravikant ທີ່ເອີ້ນຫຼຽນດັ່ງກ່າວວ່າເປັນ “ໄວຣັສສະໝອງ” ນັ້ນ ເຈົ້າຂອງຫຼຽນດັ່ງກ່າວເຊື່ອວ່າຈະມາເປັນອະນາຄົດຂອງຄວາມປອດໄພທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍ່ຈະມາແທນທີ່ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນໃນປັດຈຸບັນຢ່າງບັດເຄຣດິດ ລວມໄປເຖິງ Server ເກມໃນທີ່ສຸດ.

Uber ໄດ້ CEO ຄົນໃໝ່ທີ່ເປັນຜູ້ສົນໃຈໃນ Bitcoin

ເດືອນກັນຍາ 1, 2017 Admin 0

ບໍລິສັດບໍລິການລົດໂດຍສານ Uber ໄດ້ປ່ຽນ CEO ໃໝ່ມາເປັນ ທ່ານ Dara Khosrowshahi ເຊິ່ງເປັນລູກຊອດອີຣ່ານອາເມລິກາ ອະດີດ CEO ຂອງ Expedia  ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນ Bitcoin ເປັນພິເສດ.