AMD ເປີດຕົວ “ກາດຈໍລຸ້ນໃໝ່” ຂາຍກ້ຽງພາຍໃນ 5 ນາທີ

ເດືອນກັນຍາ 1, 2017 Admin 0

ຜູ້ຜະລິດກາດຈໍຍີ່ຫໍ້ AMD ໄດ້ເປີດຕົວກາດຈໍລຸ້ນໃໝ່ (GPU) ຕົ້ນອາທິດນີ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວກໍ່ຂາຍໝົດກ້ຽງພຽງ “ບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ”.