ບິດາແຫ່ງ Ethereum ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບທະນາຄານພັດທະນາລັດວິສະຫະກິດໃນລັດເຊຍ

ເດືອນກັນຍາ 1, 2017 Admin 0

ກຸ່ມນັກພັດທະນາ Ethereum Foundation ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບທະນາຄານພັດທະນາລັດວິສະຫະກິດໃນປະເທດລັດເຊຍນາມວ່າ Vnesheconombank (VEB).