Tencent ປະກາດຮ່ວມມືກັບ Intel ເພື່ອສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈເທັກໂນໂລຢີ Blockchain

ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຈາກຈີນເຈົ້າຂອງແອັພຊື່ດັງ Wechat ນາມ Tencent ໄດ້ປະກາດຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຜະລິດ Hardware ຍັກໃຫຍ່ຂອງໂລກຢ່າງ Intel ເພື່ອສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈເທັກໂນໂລຢີ Blockchain.

ການເຊັນສັນຍາຮຸ້ນສ່ວນດັ່ງກ່າວຈະມີການສ້າງສະຖາບັຍການສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າໃນເມືອງ ອູ໋ຊີ ມົນທົນຈຽງຊູ ໂດຍມີແຜນທີ່ຈະນຳເອົາເທັກໂນໂລຢີ Intel Core ເຂົ້າມາໃຊ້ກັບມາດຕະຖານລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ Tencent User Security Infrastructure (TUSI) ເພື່ອພັດທະນາລະບົບ Blockchain ທີ່ມີຄວາມປອດໄພສຳລັບ Internet of Things (LoT).

ເປົ້າໝາຍກໍ່ແມ່ນເພື່ອສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ປອດໄພດ້ວຍ “ກຸນແຈ Hardware ແລະ Blockchain” ເຊິ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ LoT ສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີຄວາມປອດໄພສູງ.

Intel ໄດ້ສຶກສາເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ມາເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງແລ້ວ ແລະ ກໍ່ໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບການນຳເອົາເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວມາປັບໃຊ້ກັບ Hardware ຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ກໍ່ເຄີຍມີລາຍງານວ່າພວກເຂົາໃຊ້ລະບົບ “software guard extensions” (SGXs) ເພື່ອສ້າງວົງລ້ອມທີ່ປອດໄພພາຍໃນ Chip ປະມວນຜົນເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນພາຍໃນ.

ສ່ວນ Tencent ທີ່່ເຮົາຕ່າງກໍ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຖານະຜູ້ພັດທະນາແອັພ Wechat ເອງກໍ່ເຄີຍມີປະຫັວດການທົດສອບການໃຊ້ງານເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຫວນຄືນໄປເມື່ອເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ເປີດຕົວ white papaer ທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ Blockchain Service ທີ່ກຳລັງຖືກພັດທະນາຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ແລະ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາທາງ Tencent ໄດ້ຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງໜຶ່ງໃນຈີນເພື່ອພັດທະນາລະບົບ Blockchain ອີກດ້ວຍ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*