Uber ໄດ້ CEO ຄົນໃໝ່ທີ່ເປັນຜູ້ສົນໃຈໃນ Bitcoin

ບໍລິສັດບໍລິການລົດໂດຍສານ Uber ໄດ້ປ່ຽນ CEO ໃໝ່ມາເປັນ ທ່ານ Dara Khosrowshahi ເຊິ່ງເປັນລູກຊອດອີຣ່ານອາເມລິກາ ອະດີດ CEO ຂອງ Expedia  ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນ Bitcoin ເປັນພິເສດ.

ຫວນກັບຄືນໄປເມື່ອປີ 2014 ໃນຂະນະທີ່ Khosrowshani ຍັງເປັນ CEO ຂອງ Expedia ຢູ່ນັ້ນ ພວກເຂົາກໍ່ເຄີຍໄດ້ເລີ່ມໃຊ້ງານ Bitcoin ແລະ ຖ້າຫາກມາເບິ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານ Khosrowshani ກໍ່ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ກັບ Uber ແລ້ວ ຄຳຖາມຄື: “ໃນອະນາຄົດ Uber ຈະເປີດຮັບ Bitcoin ເປັນອີກໜຶ່ງຊ່ອງທາງໃນການຈ່າຍເງິນຄ່າລົດໂດຍສານ ຫຼື ບໍ່?.

ຄວາມຄິດນີ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢູ່ລະບໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກແນວຄິດທີ່ຈະນຳເອົາ ບິທຄອຍນ໌ ມາປັບໃຊ້ກັບ Uber ນັ້ນມີຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນແຟນ Uber ຕົວຈິງກໍ່ຄົງຢາກຈະມີຊ່ອງທາງຈ່າຍເງິນແປກໃໝ່ເປັນທາງເລືອກເພີ່ມ ຄືກັນກັບທີ່ບໍລິສັດ Overstock ກ່ອນໜ້ານີ້ກໍ່ຫາອອກມາປະກາດວ່າພວກເຂົາຈະຮັບ Bitcoin ແລະ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລອື່ນໆເຊັ່ນ: Ethereum, NEM, Dash, Litecoin ແລະ Monero ເປັນຊ່ອງທາງໃນການຊໍລະເງິນດ້ວຍ ເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງຕົວຢ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າ ຜູ້ບໍລິໂພກກະແສຫຼັກນັ້ນເລີ່ມຈະຫັນມາປັບຕົວໃຊ້ເງິນດິຈິຕອລ ຫຼື  cryptocurrency ກັນຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວ.

ແຕ່ເນື່ອງຈາກບັນຫາການໂອນທີ່ຊັກຊ້າ ແລະ ຄ່າທຳນຽມໃນການໂອນທີ່ແສນແພງຂອງຕົວ Bitcoin ໃນປັດຈຸບັນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທາງ Uber ມີແນວຄິດທີ່ຈະຫາວິທີການດ້ານ Blockchain ອື່ນໆອອກມາແທນທີ່ ບິທຄອຍນ໌ ກໍ່ເປັນໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນ ການຕິດຕັ້ງ Code ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາການ scaling ຢ່າງ SegWit ແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນປະກົດໃຫ້ເຫັນຜົນທີ່ຊັດເຈນເທື່ອ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*