Verizon ຈະຊື້ກິດຈະການຂອງ Yahoo ໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າເກົ່າ

 

Verizon  ຜູ້ນຳທາງດ້ານໂທລະຄົມລາຍໃຫຍ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ກ່າວຈະຊື້ກິດຈະການອິນເຕີເນັດຂອງເວັບໄຊທ໌ຊື່ດັງ ຢາຮູ (Yahoo)

ທີ່ລາຄາ 4,480 ລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງລາຄາໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກລາຄາສະເໜີຊື້ກ່ອນໜ້ານີ້ເຖິງ 350 ລ້ານໂດລາ. ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ອີເມລ ຢາຮູ (Yahoo) ທົ່ວໂລກຖືກເຈາະລະບົບ ຫຼື ຖືກແຮັກໂດຍແຮັກເກີເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມາ.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*